TABLEAU A : MEMBRES DE L’ORDRE EN ACTIVITÉ

Mme RAZAFINDRAMANANA Domohina Malalatiana (2011)
13, rue Patrice Lumumba Tsaralalàna
B.P. 3854 – Tél 22.219.25 – Fax 22.271.41
101 – ANTANANARIVO


Mme RABAKOSON RANDRIAMIHANTA Naly Francia (2011)
Làlana Rajakoba Augustin – Ankadivato
Tél. 22.217.63 / 032.02.267.12 – Fax 22.338.64
E-mail : francia.rabakoson@mg.pwc.com
101 – ANTANANARIVO


Mme RAVAROSON ANDRIANJOHARY Vola Haingo (2012) 
Lot VC 54 Ambanidia
Tél. 034.20.678.68 / 032.41.678.68
E-mail : volahaingorava@gmail.com
101 – ANTANANARIVO


RAZAKAMAHEFA Hajanirina (2012)
Lot III A 44 QC – Ambohidroa
CRH Auditing
Tél : 0 32 02 355 22, 0 34 97 993 87, 0 33 87 249 70
Email : crh_auditing@yahoo.fr


M. RANARIJESY Andritiana Mario (2012)
Lot VC 3 – Faliarivo Ambanidia
Tél. 033.03.040.95 / 032.05.040.95
E-mail : ranarijesy1@yahoo.fr
101 – ANTANANARIVO


M. RAZAFINDRABESA Nasandratra Tsitola (2012)
Lot 12 Résidences Etoile d’Analamanga - Ambolokandrina
Tél. 033.12.130.40
Email : r_tsitola@hotmail.com
101 – ANTANANARIVO


M. RANARIVELO Tojo Andrianandrasana (2012)
Lot II N 151 B Anjanahary
Tél. 032.07.955.15
E-mail: ranarivelotojo@yahoo.fr
101 – ANTANANARIVO


M. RAZAKAMAHEFA Hajanirina (2012)
Lot IVF 56 DA Ambodihady Ambohimanarina
Tél. 032.02.355.22 / 034.97.993.87
E-mail : crh_auditing@yahoo.fr
101 – ANTANANARIVO


M. ANJARATINARIMANANA Harena Sarobidy (2012)
Lot IVA 4 - Antaninandro
Tél. 22.217.96 / 033.37.003.96 – Fax 22.216.48
101 – ANTANANARIVO


Mme RANDRIAMAHARO Antra Onimamy (2012)
Lot lA 103 Bis Ampatsakana lsoraka
Tél. 033.11.889.49
E-mail: antrarand@yahoo.fr
101 – ANTANANARIVO